Διονύσης Κίντος - Πλαστικός Χειρουργός
Διονύσης Κίντος - Πλαστικός Χειρουργός

ΑΡΧΙΚΗ


Καθώς προσαρμογή πλέον στο σύγχρονο τρόπο πληροφόρησης αποτελεί η παρουσία στο διαδίκτυο, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε η παρούσα ιστοσελίδα στην οποία ανατρέχοντας, δύναται ο καθένας να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για την επιστημονική μου διαδρομή και δραστηριότητα.

Φιλοσοφία μου ωστόσο παραμένει, ότι στην Ιατρική, η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία ασθενούς - Ιατρού αποτελεί σταθερή διαχρονική αξία.


Καλώς ορίσατε λοιπόν στην προσωπική μου ιστοσελίδα!


Στις ακόλουθες ενότητες θα βρείτε:

- Στην ενότητα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ θα πληροφορηθείτε συνοπτικά για τους σταθμούς της επιστημονικής μου διαδρομής και τις κυριότερες δραστηριότητές μου, αρχικά ως εκπαιδευόμενος και κατόπιν ως ειδικευμένος Πλαστικός Χειρουργός.

- Στην ενότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα πληροφορηθείτε τους επιστημονικούς τομείς ενδιαφέροντός μου, με παραδείγματα επεμβατικών και μη επεμβατικών μεθόδων.

- Στην ενότητα ΑΡΘΡΑ προβάλλονται απλοποιημένα διάφορα επιστημονικά θέματα ευρείας απήχησης.

- Στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ θα πληροφορηθείτε για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τόσο του ιδιωτικού μου ιατρείου, όσο και της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ», όπου και δραστηριοποιούμαι καθημερινά.