Διονύσης Κίντος - Πλαστικός Χειρουργός
Διονύσης Κίντος - Πλαστικός Χειρουργός

Η αποκατάσταση του μαστού μετά τη μαστεκτομή

Απόψεις, ερωτηματικά, διαπιστώσεις, στόχοι

Παρ’όλη την πρόοδο, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, η γνωστοποίηση στην πάσχουσα μιας θετικής διάγνωσης, επιδρά δυσμενέστατα στην ψυχο-σωματική της ισορροπία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες συνιστάται στην ενδιαφερόμενη να απευθυνθεί σε μια ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, που θα προσεγγίσουν το σύνθετο αυτό πρόβλημα και θα υποδείξουν τις επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις για την αντιμετώπισή του.

Η αποκατάσταση του μαστού μετά από την μαστεκτομή, αποτελεί σήμερα μέρος της θεραπείας και είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται αποκλειστικά ο Πλαστικός Χειρουργός.

 • Μία εκτενής και διεξοδική συζήτηση με τον Πλαστικό Χειρουργό θα είναι εξαιρετικά επωφελής στην υποψήφια για μαστεκτομή ή μετά τη μαστεκτομή ασθενή, για να πληροφορηθεί τις απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως:
 • Ενδείκνυται και πότε πρέπει να αποκαταστήσω το μαστό μου;
 • Πόσο θα επηρεάσει τη γενική μου κατάσταση η επέμβαση της αποκατάστασης;
 • Ποιες μέθοδοι εφαρμόζονται σήμερα και ποια είναι η κατάλληλη για την περίπτωσή μου;
 • Θα έχει επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα η τυχόν χημειοθεραπευτική ή ακτινοθεραπευτική αγωγή;
 • Πόσες επεμβάσεις θα χρειασθούν, ποια η διάρκειά τους και ποιός ο χρόνος νοσηλείας;
 • Θα επηρεάζεται ο μελλοντικός περιοδικός έλεγχος της πορείας της νόσου από την ανακατασκευή και αν ναι, με ποιο τρόπο;

Ασφαλώς είναι αδύνατο ο οποιοσδήποτε να παραθέσει σ’ένα ενημερωτικό άρθρο απαντήσεις σ’όλα αυτά τα αναμενόμενα μεν, υποκειμενικά δε, ερωτήματα, ωστόσο μπορούν να επισημανθούν οι γενικές αρχές της αποκατάστασης του μαστού.

Σήμερα, ο μαστός αποκαθίσταται, είτε με τη χρήση ενθεμάτων, είτε με τη μεταφορά στη λήπτρια περιοχή ιστών απο την ίδια την ασθενή, είτε με τη συμβολή και των δύο ανωτέρω.

Το φάσμα των χειρουργικών μεθόδων - από τις απλούστερες στις πιο σύνθετες - αρχίζει από την τοποθέτηση αρχικά ειδικών ενθεμάτων που λέγονται διατατήρες ιστών έως την ελεύθερη μεταφορά αυτόλογων ιστών (από την ίδια την ασθενή), μέθοδος στην οποία χρειάζεται εφαρμογή μικροχειρουργικών τεχνικων (χρήση μικροσκοπίου) για τη συρραφη μικρής διαμέτρου αγγείων.

Όπως προαναφέραμε, η κάθε μέθοδος είναι υποκειμενική και εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες καθοριστικούς, κυριότεροι από τους οποίους αναφέρονται κατωτέρω:

 • η κλινική κατάσταση της ασθενούς και της χειρουργηθείσης περιοχής
 • ο χρόνος αποκατάστσης
 • ο τύπος του όγκου
 • ο σωματότυπος της ασθενούς
 • η μετεγχειρητική συμπληρωματική θεραπεία της ασθενούς, κλπ.

Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και συνίσταται να αντιμετωπίζεται από ομάδα επιστημόνων.

Στόχος είναι η θεραπεία της νόσου.

Τηρουμένων των ενδείξεων, μέρος της θεραπείας αποτελεί και η αποκατάσταση του μαστού.

Η πρόταση της αποκατάστασης του μαστού παραμένει υποκειμενική για κάθε ασθενή.

Ο Πλαστικός Χειρουργός οφείλει να αναδείξει τη σχέση μεταξύ των αναμενομένων αποτελεσμάτων της κάθε προτεινόμενης μεθόδου και των προσδοκιών της ασθενούς.

Σήμερα στην Πατρίδα μας, υπάρχει και η γνώση και η εμπειρία για την εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης του μαστού, εφάμιλλων των εξειδικευμένων κέντρων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Δρ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΙΝΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ